Μικροϊστορίες:
"Κι εσείς από πού είστε;"

1 - 25 Αυγούστου 2007
Σίκινος


Μια κοινωνία αφηγείται τη νεώτερη ιστορία της μέσα από εικόνες και πράγματα της καθημερινότητάς της: πρόσωπα, οικογένειες, περιβάλλον, εργασίες, όλα μαζί συντίθενται και ανάγονται σε ενιαίο σύνολο ως ιδιότυπο τεχνούργημα ζωής.

Στην έκθεση παρουσιάζονται παλιές και σύγχρονες φωτογραφίες, αρχειακά κοινοτικά έγγραφα, αντικείμενα σπιτιού και εργασίας που πλαισιώνονται από ερασιτεχνικές λήψεις ντοκουμέντων της ζωής τους κατά τις δεκαετίες του '50 και '60.