Α. Η Γεωμετρική Δονούσα: Βαθύ Λιμενάρι, οχυρωμένος οικισμός του 9ου π.Χ. αιώνα

Β. Το χρονικό μιας ανασκαφής, 1968 - 1972: Τομές και ανασυνθέσεις

20 Ιουλίου - 25 Αυγούστου 2007
Δονούσα


Το 1968, μια ομάδα αρχαιολόγων με το συνεργείο της ξεκινά μια σειρά ανασκαφών στο ακρωτήρι Βαθύ Λιμέναρι της Δονούσας.



Τα αποτελέσματα της έρευνας φέρνουν στο φως έναν οχυρωμένο οικισμό 9ου- 8ου π.Χ. αιώνα μαζί με ένα σημαντικό αριθμό αγγείων γεωμετρικής περιόδου. Συγκριτική μελέτη της αγγειογράφησης αναδεικνύει τη σημασία του ακρωτηρίου ως εμπορικού σταθμού στους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους της εποχής του.



Το επιστημονικό υλικό των ανασκαφών και το χρονικό της ανασκαφής παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε δύο παράλληλες εκθέσεις, στη Δονούσα.