Μελέτη εφαρμογής Λαογραφικού Μουσείου Ανάβρας
Η μελέτη εφαρμογής αφορά στη δημιουργία και τη λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στην Ανάβρα και περιλαμβάνει:
  1. Συλλογή - συγκέντρωση υλικών (πχ αντικειμένων) και μη υλικών (πχ προφορικές μαρτυρίες) καταλοίπων: κατάταξη, ταξινόμηση, συντήρηση, καταλογογράφηση και ομαδοποίηση σε τομείς εκθεμάτων.
  2. Διαμόρφωση σκεπτικού ανάπτυξης του αντικειμένου σε ενότητες με επαγωγική ακολουθία.
  3. Ένταξη του υλικού της συλλογής σε αυτές τις ενότητες.
  4. Διαμόρφωση του χώρου με κατασκευές εκθεσιακής υποδομής.
Η πρωτοβουλία ανήκει στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάβρας και ειδικά στον Πρόεδρο κο Δημ. Τσουκαλά, με στόχο τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου. Η μελέτη για το Λαογραφικό Μουσείο στην Ανάβρα πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Media dell' Arte:
  • Ελεάννα Βλάχου, (Δρ. Οικονομικής Ιστορίας - Μουσειογράφος)
  • Σπύρο Ηλιάδη